Ο «Τειρεσίας» διώχνει τα μηχανάκια POS από τις επιχειρήσεις!!

Κοινοποίηση:

Σοβαρά προβλήματα δημιουργεί σε επαγγελματίες που έχουν μπει στον «Τειρεσία» για χρέη προς τις τράπεζες, η άρνηση των τελευταίων να τούς χορηγήσουν POS.

Η απόρριψη αυτή μπορεί να οδηγήσει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις σε ακόμα μεγαλύτερη υπερχρέωση, ενώ το δημόσιο ενδέχεται να απολέσει έσοδα.

Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μη εξυπηρετούμενες οφειλές και ανήκουν στην λεγόμενη «μαύρη λίστα» (Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων) του Τειρεσία, π.χ. για ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, καταγγελίες δανείων και πιστώσεων κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές, οι τράπεζες κρίνουν κατά περίπτωση την φερεγγυότητα της επιχείρησης η οποία έκανε την αίτηση για την απόκτηση pos.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

Leave a Response