Ο Πρώτος κανονιοβολισμός! Σ. Καλεντερίδης – Αυτό θα συμβεί τώρα που αναγνωρίσουμε κράτος με τον όρο «Μακεδονία»

Κοινοποίηση:
5ac0a2d93af11

Δείτε το βίντεο:

infognomonpolitics.blogspot.com

ΣΧΟΛΙΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: