ΔΕΗ: Τι αλλάζει στο τιμολόγιο για τους πολύτεκνους…

Κοινοποίηση:
2

Στα 150 εκατ. καθορίστηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το αντάλλαγμα για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και το Τιμολόγιο Πολυτέκνων που δικαιούνται η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για τη διετία 2015 – 2016.

Για το τιμολόγιο πολυτέκνων το αντάλλαγμα είναι 8,9 και 7,5 εκατ. το 2015 και 2016 αντίστοιχα και δικαιούχος είναι αποκλειστικά η επιχείρηση.

Τα ποσά αυτά εκφράζουν τη διαφορά των εσόδων που έχουν οι προμηθευτές από τους πελάτες που είναι δικαιούχοι των ειδικών τιμολογίων (πολύτεκνοι, άνεργοι, άτομα με χαμηλά εισοδήματα κλπ.) σε σχέση με τα έσοδα που θα είχαν αν οι πελάτες αυτοί τιμολογούνταν με το κανονικό οικιακό τιμολόγιο.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

Leave a Response