Ζωντανό ΜΑΚΕΛΕΙΟ 9 μετά τις 23:20, απόψε, με τον Στ.Χίο. Όλα για τη νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους μπολσεβίκους που «ξεθάβουν» τα όπλα

Κοινοποίηση:
XIIOS-MAK-9

Θα πούμε πολλά.

Μετά τις 23:20.

Πάρτε ποτό ή αναψυκτικό.

Έχει προβολή.

Τηλ για «αέρα» παρεμβάσεις 

2155259220
ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΧΙΟ ΕΔΩ!

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:

6 Σχόλια

  1. Σχόλιον#4.Τόν Δούρειο ίππο τών βρωμότουρκων (μέ τήν αμέριστη συμπαράσταση τών πλουσίων αραβικών κρατών) πού εισάγει εν τή Πατρίδι ημών μέ στόχο τήν αλλοίωση τού γηγενή πληθυσμού καί εξαφάνισή του,διατί δέν τόν διακρίνετε,άχρηστοι προδόται ψευδοανθρωπισταί;;;Η αθρόα προσέλευση καί ανάπτυξη τού δαιμονοκρατούμενου μουσουλμανισμού εις Ελλάδα,δύναται νά παρομοιαστεί ως εάν κάποιος (ανοήτως) θέτει εις μασχάλη του ένα παγωμένο φίδι (ένεκα συμπόνιας καί οίκτου) καί αυτό,μόλις ζεσταθεί καί εγερθεί,τό πρώτο πού θά πράξει θά είναι νά δαγκώση καί δηλητηριάσει τόν (ανόητον) πού τό θέρμαινε.Τί έχετε πάθει ελληνόφωνες,κλήρος καί λαός,άρχοντες καί αρχόμενοι;;Περιπέσατε εις βαθύτατη καί παρατεταμένη χειμερία νάρκη;;;Εξορύγνητε τούς ιδίους οφθαλμούς μέ τάς ιδίας υμίν χείρας.Εάλω η Πατρίς μου εκ τών σημερινών προδοτών ελληνόφωνων ψευδοανθρωπιστών,οι οποίοι απεμπόλλησαν τήν αγάπη καί υπακοή πρός Τόν Θεόν,Τόν Ιησού Χριστόν Ο Οποίος υπαγορεύει τήν διαφύλαξη τής Χριστιανικής Πίστεως καί Πατρίδος,καί επαγγέλοντε μιά ψευδοανθρωπιστική,αίολη αγάπη,καταστρεπτική διά τόν Χριστιανισμό καί τό Ελληνικό Έθνος.Έν εκ τών παλαιών Ιερών μου βιβλίων εστί τό εκδόσεως 1912 «»βίος καί πολιτεία Αγ.Ανδρέου,τού διά Χριστόν σαλού»» ο οποίος ανάμεσα εις τό πλήθος τών προφητειών του,προείπε ότι κατά τήν διάρκεια τών εσχάτων ετών,θά ξεχυθούν καί αμολυθούν (ως λυσσασμένοι σκύλοι καί λύκοι) εις τά Χριστιανικά κράτη τά ακάθαρτα,μισαρά,βδελυρά, δυσειδή,δυσώδη καί μιαρά έθνη καί φυλαί ίνα μολύνουν τά Χριστιανικά κράτη (ένεκα τής,άνευ προηγουμένου,αποστασίας τών Χριστιανών).Αυτά τά συχαμερά έθνη καί λαοί εισί τά κάτωθι 22 ::»»Ανοίγ, Ανίγ, Αχενάζ, Διφάρ, Φωτιναίοι, Λέβιοι ‘ή Αλβανοί, Εύνιοι, Φαριζαίοι, Δεκλισμοί, Ζαρμάται, Θλιβαίοι, Ζαρματιανοί ‘ή Ζαγανιανοί, Χανώνιοι, Ασαρμάσται, Γαρμιάδαι, Κουνοκέφαλοι, Θάρβιοι, Άλανες, Φισολονίκιοι, Αρήνοοι, Ασαρτάνιοι, καί Μαγώθ»».Μόνον η αληθής καί έμπρακτος μετάνοια,μέ επαυξάνουσα γνώση καί εφαρμογή τού Θείου Θελήματος,δύναται νά ελκύσει τήν Θείαν Χάρη Τού Θεού,ώστε νά ευδοκήσει ίνα θέσει εις τό πηδάλιο τής εξουσίας (πολιτικής, εκκλησιαστικής, δικαστικής, εκπαιδευτικής κλπ) ενάρετους καί ευσεβείς Χριστιανούς ώστε,μεταξύ άλλων,νά προωθήσουν τόν ΑΜΕΣΟ επαναπατρισμό τών λαθρομεταναστών (ακόμη καί τών αλβανών,έστω κι’άν απέκτησαν Ελληνική υπηκοότητα εκ τών παρανόμων πολιτικών προδοτών) σύν γυναιξί καί τέκνοις.Εάν παραμείνουν εις τήν Ελλάδα,τότε η ολοκληρωτική κατάρρευση καί καταστροφή τής ΕλληνΟρθοδόξου ημετέρας Πατρίδος εστί μόνον θέμα χρόνου,καί αυτό τό γνωρίζουν καλώς οι δόλιοι τούρκοι καί άραβες καί οι δυτικοί φιδο-φίλοι ημών.Ώρα ημάς ήδη εξ’ύπνου εγερθήναι.Εγέρθητι Ελληνικέ λαέ από τόν λήθαργο τής αμαρτίας,σαρκολατρείας,αθε’ί’ας,ηθικής καί πνευματικής παραλυσίας καί αποστασίας προτού είναι πλέον τελείως αργά.

  2. Σχόλιο#3)Αυτοί όλοι οι ψευδομορφωμένοι (εσωτερικοί εχθροί τού Χριστιανισμού καί Πατρίδος,πολιτικοί καί οικουμενισταί εκκλησιαστικοί) εθελοτυφλούν,προσποιούμενοι έναν επίπλαστο ψευδοανθρωπισμό (άνευ Χριστού),ενισχύοντες ‘ή επιτρέποντες τήν πραγμάτωση τών δολίων σχεδίων τών εξωτερικών εχθρών πρός αλλοίωση καί ολοκληρωτικό αφανισμό τού γηγενούς ΕλληνΟρθόδοξου λαού.Εάαααααν κάποτε,έβγαζαν τό τυφλοπάνι εκ τών νοητών οφθαλμών των θά ενεθυμούντο τήν βαρβαρότητα,απανθρωπία καί κανιβαλισμό μουσουλμάνων τούρκων,αβάρων,αράβων (μέ τούς οποίους συνάπτουν …..κουμπαριές !!!!!) καί τά αμέτρητα δεινά πού υπέστη εξ’αυτών ο ΕλληνΟρθόδοξος λαός.Ήρπαζον διά βίας τά μικρά άρρενα Ελληνόπουλα ίνα μετατρέψουν εις φανατικούς γενίτσαρους.Παρομοίως καί μέ τάς ωραιότερας Ελληνίδας τάς οποίας ενέκλειων εις χαρέμια καί διά βίου δούλες τής ανηθικότητος.Εβίαζον,έσφαζον,ήρπαζον,λεηλατούσαν καί κατέστρεφον άνευ συνειδήσεως ‘ή οίκτου.Τό θηριόμορφο τέρας,ο σουλτάνος μουσταφάς ο Δ’ είχε συλλάβει τό σατανικό σχέδιο νά ενεργήση μαζική μετοικεσία τών εν Ελλάδι Χριστιανών,μεταφέροντάς τους εις τά βάθη τής Ασίας,εις δέ τήν Ελλάδα νά εγκαταστήση αγρίας φυλάς,αβασγούς,κιρκάσιους,κούρδους κλπ.Ανοίξατε τά ώτα ημών ανιστόρητοι σημερινοί ελληνόφωνες οι οποίοι έχετε τήν νοσηρά περιέργεια νά μανθάνετε καί βλέπετε ό,τι σαπίλα σάς προσφέρει ο αποστατημένος κόσμος καί ο διάβολος,αλλά έχετε μαύρα μεσάνυκτα περί Χριστιανισμού καί ιστορίας Ελληνικού Έθνους.Έως τού ύψους τής λίμνης (Σκόδρα),περίπου 100 χιλ.βορείως τών Τυράνων,ήτο Ελληνικά εδάφη.Βορείως τής λίμνης αυτής,καί περίπου 250 χιλ.ανατολικά παράλια Αδριατικής ήτο τό κράτος Ιλλυρία,όπως κάνει μνεία ο Απ.Παύλος (Ρωμ.ΙΕ’17-19).Η Ιλλυρία,πρώτον κατεκτήθη εκ τών Ρωμαίων,κατόπιν ηπήχθη εις τήν Ελληνοβυζαντινή Αυτοκρατορία καί κατόπιν κατελήφθη εκ τών βαρβάρων τούρκων.Τό Ιλλυρικόν εκκενώθει μεταναστεύοντας,ένεκα βαρβαρότητος τών τούρκων,οι οποίοι ηλλοίωσαν τόν γηγενή πληθυσμό,μεταφέροντας στίφη βαρβάρων εκ τών ορέων τού νύν τουρκμενιστάν,αζερμπα·ι·ζάν,αφγανιστάν καί άλλων βάρβαρων,βδελυρών αγρίων παρόμοιων λαών καί μέ τήν συμμετοχή αυτών τών άξεστων τουρκαλβανών λεηλατούσαν,εφόνευον καί βιαιοπραγούσαν εις βάρος τών Χριστιανών.Η δόλια αυτή μέθοδος τού «»διαίρει καί βασίλευε»»εστί μέθοδος τού κατηραμένου διαβόλου,ο οποίος αφειδώς τήν διδάσκει πρός τούς οπαδούς του.Ανοητότατοι ελληνόφωνες,ψευδοανθρωπιστές διατί δέν διακρίνετε τήν δολία μέθοδο τών αθέων καί αντίχριστων μουσουλμάνων;;;Χριστιανικά κράτη ήτο η Αίγυπτος,Συρία,Λίβανος,μικρά Ασία αλλά ηλλοιώθησαν υπό τής σατανικής λαίλαπος τού μουσουλμανισμού.Πρόσφατο ζών παράδειγμα έχουμε τήν Ίμβρο,Τένεδο,τήν κατάληψη τού 39% τής Ελληνικοτάτης Κύπρου αλλά καί τού Κοσόβου.

  3. Σχόλιο#2)Τά 5 κολυβογράμματα δέν τά εδιδάχθησαν χρησιμοποιώντας τα πρός Δόξαν καί ευαρέστηση Τού Θεού καί όφελος τού Χριστιανισμού καί Πατρίδος αλλά μέσω φιλαυτίας,εγω·ι·σμού,φιλαργυρίας,κενοδοξίας καί μυρίων άλλων παθών πηγάζοντα εξ’αυτών,μετετράπη η ψευδογνώσις καί ψευδοεκπαίδευσή των εις αθρόας συσωρεύσεως άθεης καί καταστρεπτικής (διά τούς ιδίους καί συνανθρώπων των) ψευδομορφώσεως,όπως προεφήτευσε ο Άγ.Κοσμάς,ότι τά άθεα γράμματα καί οι κομπάζοντες διαβασμένοι θά καταστρέψουν τόν κόσμο.Ο σοφός Πλάτων συνιστούσε οι πολίται νά ευσεβούν καί νά διαβιούν ηθικώς ώστε η κοινωνία νά γίνεται φυτώριο εκκολάπτων καί πηγάζων ΑΡΙΣΤΟΥΣ (εις ήθος καί αρετάς) ώστε νά κυβερνάται ο τόπος από ενάρετους καί αληθινούς σοφούς όπως ήτο ο Σωκράτης,Διογένης,καί διά τήν μετά Χριστόν περίοδον νά κυβερνάται από Αγίους καί ευσεβείς Χριστιανούς κυβερνήτας.»»Πλήθος (κατά Χριστόν) σοφών καί εναρέτων,σωτηρία κόσμου»»Σ.Σολ.ΣΤ’24-25.Αλλά δυστυχέστατα,από τήν απελευθέρωση τών κανίβαλων τούρκων καί εντεύθεν,η Ελληνική Πατρίς κατέστη ένα τεράστιο φυτώριο εγω·ι·στών,μισάδελφων,ανήθικων,πόρνων,μοιχών,ανώμαλων ομοφυλόφιλων,εγκληματιών (500 χιλ.Ελληνόπουλα σφαγιάζοντε ανηλεώς ετησίως),ραδιούργων,δόλιων,αντίχριστων,άθεων,απάτριδων,ανάλγητων,βλασφήμων,ασεβέστατων,επίορκων,προδοτών,καταφρονητών κλπ.απ’όπου πηγάζουν αυτοί οι σαπροί καρποί πού καταλαμβάνουν θέσεις καί αξιώματα καί αντί νά μάς κυβερνούν οι ένθεοι καί άριστοι,μάς κυβερνούν οι άχρηστοι,άθεοι,προδόται καί τσογλάνια,καί αυτοί μέ τήν σειρά των μεγεθύνουν καί διογκώνουν τήν σαπίλα τής κοινωνίας μέ τό θλιβερό αποτέλεσμα τής χαώδους καταστάσεως πού βιώνομεν,άνευ ελπίδος φραγμού ‘ή τροχοπέδης εκ τής καταστροφικής πορείας.

  4. Σχόλιο#1)Όλαι αι αρεταί πηγάζουν εκ Θεού καί πρέπει νά τίθενται εν ενεργεία καί εφαρμογή συμφώνως τού Θείου Του Θελήματος διότι εάν δέν γίνεται αυτό,τότε παρεισφρύει ο εγω·ι·σμός καί φιλαυτία ομού μέ τήν πλάνη καί επιρροή τού κόσμου καί τού διαβόλου καί μετατρέποντε εις κακίας (μέ υποκριτικό προσωπείον …..αρετών !!!!!).Αυτό ισχύει καί περί …..ανθρωπισμού καί αγάπης (άνευ Χριστού) πού επαγγέλοντε οι δόλιοι,πανούργοι ελληνόφωνες (άρχοντες καί αρχόμενοι) καί οι δυτικοί (φιδο) …..φίλοι !!!!! ημών.Τό αναφέρω,ορμώμενος περί τού συγχρόνου (ψευδο) ανθρωπισμού καί (ψευδο) αγάπης πού διακηρύσσουν προκειμένου νά επιτευχθεί τό ραδιούργο σχέδιο καταστροφής τής κοιτίδος καί πυρήνος τού Χριστιανισμού καί τής Πατρίδος μου.Οι σύγχρονοι πολιτικοί,στρατιωτικοί,δικαστικοί,εκπαιδευτικοί,εκκλησιαστικοί κλπ.ήρπασαν τάς θέσεις,εξησφάλισαν παχυλούς μισθούς καί άλλοι εξ’αυτών κατήντησαν προδόται,ολετήραι καί νάρκες εις τά θεμέλια τού Χριστιανισμού καί τής Ελλάδος,άλλοι εξ’αυτών συνευδοκούν μέ τάς ανομίας τών ανόμων νομοθετών,ενώ άλλοι δεικνύουν εγκληματική αδιαφορία καί κυνική ανοχή διά τά ολέθρια καί καταστροφικά τεκταινόμενα,τά οποία τείνουν νά αφανίσουν τήν Ελληνορθόδοξη ημετέρα Πατρίδα,γενόμενοι ενεργώς καί άμεσα υπεύθυνοι καί υπόλογοι,κλήρος καί λαός,άρχοντες καί αρχόμενοι.

  5. Μπράβο φίλε Στέφανε !!! Εμείς πάντα θα σε στηρίζουμε και χαίρομαι που υπάρχεις και μας ανοίγεις τα μάτια συνέχισε δυναμικά!

  6. Με το καλό Στέφανε. Καιρο είχαμε να σε ακούσουμε. Άντε μπας και ακούσουμε καμία αλήθεια!

Leave a Response